شناسه : 31530
د, 01/21/1402 - 09:48
نویسنده : استان فارس
عکس

جلسه مشاوره حقوقی وپاسخگویی به سوالات با حضور دکتر حسینی ایجی، نماینده مرکز وکلای کشوری در مجلس شورای اسلامی، رییس ودادستان دادگستری استهبان جمعی از وکلا واعضای بسبج حقوقدانان استان فارس (خانم پنجعلی و خانم حیدری)

عکس ها
دکتر حسین ایجی

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید