جلسه شورای راهبردی کانون بسیج حقوق دانان شیراز برگزار شد

Submitted by استان فارس on چ, 12/18/1395 - 09:39

 

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان از فارس؛ اولین جلسه شورای راهبردی کانون بسیج حقوق دانان شیراز برگزار شد.

 

این شورا قرار است به عنوان  هیئت اندیشه ورز در کانون بسیج حقوق دانان شیراز ایفای نقش کند.

 

 

اعضای این شورا به شرح زیر می باشد:

 

جناب آقای دکتر جوکار بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای امنیتی و جنایی شیراز