مسئول سازمان بسیج حقوقدانان فارس گفت: محکومیت یک متهم پزشک که بدلیل قصور و تخلف پزشکی منجر به قتل…

محصولات
عنوان :
کتب اندیشه های قضایی توسط دو عضو از شورای عالی بسیج حقوق دانان فارس منتشر شد
نویسنده :
علی القاصی مهر/ارسلان اشرافی
سال چاپ یا تولید :
عنوان :
مشاوره حقوقی، خانواده، کیفری رایگان
نویسنده :
سال چاپ یا تولید :