حقوق دان
شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس ۷
دکتر قوام کریمی از اعضای شورای عالی سازمان بسیج حقوق‌دانان فارس، مستشار دادگاه نظامی یک فارس است.
شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس ۶
حجت الاسلام غلام‌حسین سبحانی‌نیا از اعضای شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس دادستان ویژه روحانیت دستگاه قضایی شیراز می‌باشد.
القاصی مهر
رئیس شورای عالی سازمان بسیج حقوق‌دانان فارس:
رئیس شورای عالی سازمان بسیج حقوق‌دانان فارس گفت: مهم‌ترین ویژگی حقوق بشر آمریکایی، تبعیض‌آمیز و منفعت طلبانه بودن آن است.
فروغی
عضو شورای عالی بسیج حقوق دانان فارس:
عضو شورای عالی بسیج حقوق دانان فارس گفت: جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند برای خوشایند کشورهایی مانند آمریکا، اصول اسلامی خود را نادیده بگیرد.
رئیس شورای عالی بسیج حقوق دانان فارس
رئیس شورای عالی بسیج حقوق دانان فارس:
دکتر القاصی‌مهر گفت: حل آسیب‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک مطالبه از سوی مردم نسبت به سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف مطرح شود.
جلسه شورای عالی بسیج حقوق دانان فارس
با محوریت امر به معروف و نهی از منکر؛
جلسه شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس با محوریت امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان فارس
شورای عالی سازمان بسیج حقوق دانان استان فارس تشکیل شد.