معاون دادگستری فارس:
معاون فرهنگی دادگستری استان فارس گفت:‌طلاق و جدایی و اختلافات خانوادگی فراوان است و جمعیت قابل توجهی به خاطر مسائل جزئی، بنیان خانواده آنان دچار آسیب شده است و در مسائل خانواده در مرز بحران قرار داریم.