مشاوره حقوقی، خانواده، کیفری رایگان

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان از استان فارس؛ دفتر خدمات مشاوره حقوقی با همکاری سازمان بسیج حقوق دانان استان فارس و مجموعه ای از وکلای پایه یک و کارشناسان حقوقی، در امور حقوقی، خانواده، کیفری مشاوره رایگان ارائه می دهد.